سوالات اهداف آموزش ابتدایی
سوالات اهداف آموزش ابتدایی

سوالات اهداف آموزش ابتدایی

با توجه به اینکه اهداف آموزش دوره ابتدایی فقط به عنوان شعاری بیش در جامعه ما مطرح است و بر اساس بررسی های انجام گرفته کمتر کارگزاران و سیاستگذاران ورطه آموزش ابتدایی از این امر مهم غافلند و اهداف را نمی دانند .لذا براین فکر افتادم که نمونه ای از سوالاتی از اهداف دوره ابتدایی طراحی نمایم که ابتداء مسئولین خودشان ؛ وسپس به طور اتفاقی از افراد شاغل در زیر مجموعه ی خود جهت ارزیابی انجام دهندو سپس در صورت امکان به صورت رقابتی فی مابین آموزگاران این مسابقه رااجراءفرمایند.چرا که با آشنایی مسئولین و آموزگاران با اهداف آموزش ابتدایی بیشتر مشکلات آموزشی حل خواهد شد.در نظام آموزش و پرورش ما فقط در کلاس های درس فقط حل ریاضیات است ولاغیر...

جهت مشاهده ادامه مطلب باید عضو ویژه سایت باشید ، اطلاعات بیشتر در عضویت ویژه .

چرا عضویت ویژه ابتدایی ها ؟

راستی اگر می خواهید از مطالب ویژه سایت استفاده کنید و دیگر تبلیغات را نبینید ، عضو ویژه سایت شوید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط