shutterstock_80746444

رأی‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ ۲۹/۲/۷۹

در راستای‌ رسالت‌ و مأموریت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهی‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌ی ‌دانش‌آموزان‌ بر پایه‌ی‌ تعالیم‌ و دستورات‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ی‌ ابتدایی ‌به‌ شرح‌ زیرتعیین‌می‌شود. مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ی‌ افرادی‌ که‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی برعهده‌ دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیت‌ها و انجام‌ وظایف مربوط به‌گونه‌ای‌ اقدام‌ نمایند که‌ تاپایان‌ دوره‌ی‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌شده ‌ممکن‌ باشد

اعتقادی‌:

  1. اصول‌ دین‌ را می‌داند و به‌ آن‌ معتقد است‌ .

۲ . خداوند را دوست ‌دارد و او را بهترین‌یاور وکمک ‌می‌داند.

۳ . با زندگی‌ انبیاء اولوالعزم‌ به‌ ویژه‌ نبی‌ اکرم‌ (ص‌) ومعصومین‌ تاحدودی‌ آشناست‌ وآنان‌ را دوست‌ دارد.

۴ . با معنای‌ معاد آشناست‌ و می‌داند که‌ انسان‌ درکارهایی‌ که‌ انجام‌ می‌دهد، نزد خداوندپاسخگواست‌.

 ۵ . به‌ اولیاء دین‌، بزرگان‌ و شخصیت‌های‌ اسلامی‌ احترام‌ می‌گذارد.

۶ . معنای‌ تولی‌ و تبری‌ رامی‌داند.

۷ . قرآن‌ را از رو می‌خواند و با ترجمه‌ی‌ برخی‌ از سوره‌ها آشنایی‌ داشته‌ و از حفظ می‌خواند.

۸ . ترجمه‌ی‌ بعضی‌ از احادیث‌ ساده‌ را می‌داند.

۹ . نماز را به‌ درستی‌ می‌ خواند و با احکام‌ ضروری‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌ .

۱۰ . نمازهای‌ واجب‌ را با رغبت‌ می‌خواند. (برای‌ دختران)

۱۱ . افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخیص‌ می‌دهد واحکام‌ مربوط را رعایت‌ می‌کند.

۱۲ . با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تکلیف‌ و تقلید آشنا است‌ و احکام‌ را در حد ضرورت‌ می‌داند و به‌ آن‌ عمل‌ می‌کند. (برای‌ دختران)

۱۳ . با حلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحکام‌ مربوط را درحد ضرورت‌ رعایت‌ می‌کند.

۱۴ . معنای‌ امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر را می‌داند.

۱۵ . به‌ مجاهدین‌ در راه‌ خدا و شهدا احترام‌ می‌گذارد.

۱۶ . زمان‌ها و مکان‌های‌ مقدس‌ و مهم‌ را می‌شناسد.

۱۷ . به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ می‌دهد و آداب‌ آن‌ را می‌داند.

اخلاقی‌:

۱ . راستگو و امین‌ است‌.

۲ . مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.

۳ . به‌ عهد خود پای‌بند است‌ .

۴ . مظاهر حیا و عفت‌ در او آشکار است‌ .

۵ . احترام‌ به‌ بزرگ‌ترها را وظیفه‌ی‌ خود می‌داند و به‌ نظرات‌ آن‌ها توجه‌ می‌کند.

۶ . از والدین‌ اطاعت‌ می‌کند.

۷ . شجاع‌ وصبوراست‌ .

۸ . تمیزاست‌ وپاکیزگی‌ را دوست‌ دارد.

۹ . تکالیف‌ شخصی‌ روزانه‌‌ی خود را شخصاً انجام‌ می‌دهد.

۱۰ . برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ پشتکار دارد وتلاش‌ می‌کند.

۱۱ . پوشش‌ اسلامی‌ را دوست‌ دارد وآن‌ را رعایت‌ می‌کند.

۱۲ . اوقات‌ فراغت‌ خود را با فعالیت‌ها وبازی‌ های‌ مناسب ‌پر می‌کند.

۱۳ . امیدوار و بانشاط است‌ و از مواجهه‌ با مشکلات‌ نمی‌هراسد.

۱۴ . ظاهری‌ آراسته‌ دارد.

۱۵ . خطا و اشتباه‌ دیگران‌ را درمورد خود می‌بخشد.

۱۶ . برای‌ رفتارهای‌ خود با دیگران‌ دلیل‌ دارد.

۱۷ . درارتباط با دیگران‌ از کلمات‌ محبت‌‌آمیز و دوستانه‌ استفاده‌ می‌کند.

۱۸ . برای‌ انجام‌ کارهای‌ خود دوستانش‌ را به‌ زحمت‌ نمی‌اندازد.

۱۹ . به‌ همکلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظایف‌ یادگیری‌ کمک‌ می‌کند.

۲۰ . در برابر رفتارهای‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ و رفتار خود را اصلاح‌ می‌کند.

۲۱ . نظم‌ وانضباط را درخانه ، مدرسه‌ و اجتماع‌ رعایت‌ می‌کند.

علمی‌ و آموزشی‌ :

  1. نسبت‌ به‌ شناخت‌ پدیده‌ها کنجکاو است‌.

۲ . در فکر کردن‌، شنیدن‌، گفتن‌ و بیان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ کردن‌ مهارت‌ کافی‌دارد.

۳ . با زبان‌ فارسی‌ آشنایی‌ دارد و می‌تواند ازکتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ کند.

۴ . به‌ اهمیت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رسانی‌ درزندگی‌ آگاه‌است‌.

۵ . ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ کارها تاحدی‌ می‌داند .

۶ . مهارت‌های‌ اولیه‌ برای‌ زندگی‌ در جامعه‌ را کسب‌کرده‌است‌.

۷ . با نحوه‌ی‌ یادگیری‌ خود تا حدودی‌ آشناست‌.

۸ . به‌ مطالعه‌ی‌ کتاب‌ علاقه‌مند است‌.

فرهنگی‌ هنری‌ :

۱ . به‌ زیبایی‌های‌ طبیعت‌ توجه‌ دارد و هماهنگی‌ آن‌ را دوست‌ دارد.

۲ . در زمینه‌های‌ هنری‌ از زیبایی‌ در پدیده‌های‌ طبیعی‌ الگو می‌گیرد.

۳ . از مشاهده‌ی‌ آثار هنری‌ لذت‌ می‌برد.

۴ . ذوق‌ و خلاقیت‌ هنری‌ خود را در انجام‌ فعالیت‌ها نشان‌ می‌دهد.

۵ . سنت‌ها، پدیده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد.

۶ . با برخی‌ از آثار معروف‌ هنری‌ آشنا است‌.

۷ . به‌ خواندن‌ اشعار و قصه‌های‌ مناسب‌ علاقه‌مند است‌ .

۸ . برخی‌ از آداب‌ فرهنگی‌ واجتماعی‌ اسلامی‌- ایرانی‌ را می‌داند و برای‌ آن‌ها ارزش‌ قائل‌ است‌ .

اجتماعی‌:

۱ . وظایف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسایگان‌ می‌داند.

۲ . اعضای‌ خانواده‌ی‌ خود را دوست‌ می‌دارد و در انجام‌ کارها به‌ آن‌ها کمک‌ می‌کند.

۳ . به‌ معلمین‌ و اولیای‌ مدرسه‌ احترام‌ می‌گذارد.

۴ . به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ دیگران‌ را رعایت‌ می‌کند.

۵ . برای‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌های‌ درست‌ تلاش‌ می‌کند.

۶ . همکلاسی‌های‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آن‌ها کمک‌ می‌کند.

۷ . همکاری‌ با دیگران‌ را دوست‌ دارد.

۸ . دربازی‌ها و فعالیت‌های‌ گروهی‌شرکت‌ می‌کند.

۹ . مقررات‌ مدرسه‌ را می‌داند و به‌ آن‌ها عمل‌ می‌کند.

۱۰ . به‌ رعایت‌ مقررات‌ اجتماعی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.

۱۱ . به‌ انجام‌ وظایف‌ و مسئولیت‌هایی‌ که‌ برعهده‌ی‌ او می‌گذارند، پای‌بند است‌.

۱۲ . نظرات‌ اصلاحی‌ دیگران‌ را در مورد خود می‌پذیرد.

۱۳ . اشتباهات‌ دیگران‌ رابارعایت‌ احترام‌ به‌ آن‌هاتذکر می‌دهد.

۱۴ . در برابر خدمت‌ دیگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آن‌ها تشکر می‌کند.

۱۵ . آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعایت‌ می‌کند.

۱۶ . خدمت‌ کردن‌ به‌ میهن‌ و مردم‌ خود را دوست‌ دارد.

زیستی‌ :

۱ . از حواس‌ خود به‌ خوبی‌ محافظت‌ و استفاده‌ می‌کند.

۲ . در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ و استفاده ‌از قوای‌ بدنی ‌به‌ درستی‌ عمل‌ می‌کند.

۳ . بهداشت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را رعایت‌ می‌کند.

۴ . در حفظ محیط زیست‌ کوشا است‌.

۵ . با تمرین‌ها و بازی‌های‌ مناسب‌، قابلیت‌های‌ جسمی‌ خویش‌ را افزایش‌می‌دهد.

۶ . نکات‌ ایمنی‌ را می‌داند و رعایت‌ می‌کند.

۷ . اهمیت‌ مصونیت‌ دربرابر امراض‌ را درک‌می‌کند.

۸ . در حفظ سلامتی‌ خود و دیگران‌ تلاش‌ می‌کند.

سیاسی‌ :

۱ . نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را می‌شناسد، به‌ پرچم‌ کشور احترام‌ می‌گذارد و سرود ملی‌ را ازحفظ می‌خواند.

۲ . با زندگی‌ بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آشنا است ‌و از او به‌ بزرگی‌ یاد می‌کند.

۳ . اهمیت‌ استقلال‌ وآزادی‌ را در پیشرفت‌ جامعه‌ درک‌ می‌کند.

۴ . به‌ حکومت‌ دینی‌ و ولایت‌ فقیه‌ علاقه‌مند است‌.

۵ . مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بی‌تفاوت‌ نیست‌.

۶ . اقوام‌ مختلف‌ ایرانی‌ را می‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگی‌ می‌کند.

۷ . افراد عدالتخواه‌ وحق‌‌طلب‌ را دوست‌ دارد.

۸ . سران‌ کفار و مشرکین‌ صدر اسلام‌ را می‌شناسد و با اعمال‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ پیامبر و مسلمین‌آشنا است‌.

۹ . سران‌ کفار و مشرکین‌ معاند با اسلام‌ را در زمان‌ حاضر می‌شناسد.

۱۰ . با مفهوم‌ وحدت‌ و امنیت‌ ملی‌ آشنا است‌ .

 اقتصادی‌ :

۱ . کارکردن‌ را دوست‌ دارد و به ‌افرادی‌ که‌ کارهای‌ مفید دارند، احترام‌ می‌گذارد.

۲ . وسایل‌ خود را تمیز و سالم‌ نگه‌ می‌دارد.

۳ . تن‌پروری‌، بیکاری‌ و راحت‌طلبی‌ را از عوامل‌ شکست‌ فرد وجامعه‌ می‌ داند.

۴ . در حفظ اموال‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ می‌کوشد و در استفاده‌ از آن‌ها درست‌ عمل‌می‌کند.

۵ . مالکیت‌ خود و دیگران‌ را تمیز می‌دهد و به‌ مالکیت‌ دیگران‌ احترام ‌می‌گذارد.

۶ . مشاغل‌ و حرف‌ موجود در محیط زندگی‌ خود را می‌شناسد.

۷ . به‌ استفاده‌ از تولیدات‌ داخلی‌ علاقه‌مند است‌.

موضوع‌: اهداف‌ دوره‌ی ابتدایی‌در ششصد و چهل‌ و هفتمین‌ جلسه‌ی‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌مورخ‌ ۲۹/۲/۷۹ به‌ تصویب‌ رسید. صحیح‌ است‌ ، به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود. ۱۲۰/۹۰۱/۸ – ۱۳۷۹/۳/۱۶

راستی اگر می خواهید از مطالب ویژه سایت استفاده کنید و دیگر تبلیغات را نبینید ، عضو ویژه سایت شوید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *