پرداخت مبلغ تبلیغات
  • برای پرداخت مبلغ به رمز دوم ، CVV2 ، شماره کارت و تاریخ انقضای کارت نیاز خواهید داشت.
  • باتمام کارت های بانکی امکان پرداخت مبلغ وجود دارد .
  • پرداخت ها در صفحه به نام ” پارس پال ” خواهد بود .

[parspal]