در آذرماه97بازنشسته شدم.

مقاله235
 • اجرای درست ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس

  🌺با اجرای درست ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس، بلکه بتوانیم نه گروگان باشیم! نه گروگان گیر ! یکی از ب ...

 • فرم ارزشیابی ۱۰۰امتیازی کارکنان آموزش و پرورش ۱۳۹۷

  فرم ارزشیابی ۱۰۰امتیازی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش ۱۳۹۷در قالب ورد لازم به توضیح می باشد که میزان ...

 • روزمعلم مبارک

  سلام برتو ای گوهر گرانقدر و ای دُر گرانبهای قله های ایثار و استقامت ، ...

 • راهنمایی های مفیددرمورد جشنواره جابربن حیان و دانش آموز مولف۹۵-۱۳۹۴

  راهنمایی های مفید درباره ی نحوه ی اجرای جشنواره دانش آموزی جابر بن حیان و دانش آموز مولف ۹۵-۱۳۹۴ ...

 • مدیریت زنگ تفریح مدارس

  زنگ تفریح جزیی اززندگی وبرنامه روزمره هرمدرسه وبراساس نظراکثردانش آموزان بهترین زمان مدرسه است .درای ...

 • از علل افت تحصیلی ترس معلم از دانش آموزان

  سلام امروز تو سایت های مختلف به دنبال علل افت تحصیلی  دانش آموزان را مرور چندین باره می کردم . به هم ...

 • ارزشیابی ریاضی چهارم

  نمونه سوال آزمون ریاضی چهارم   ...

 • سال تحصیلی جدید مبارک !

  آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بهار تعلیم و تربیت را به همه همکاران و دانش آموزان وتمامی کسانیکه به درجه پیشک ...

 • سال نو مبارک !

  باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار می روند تا اندوه زمستان را ...

 • نرم افزار ارزشیابی توصیفی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

  استفاده از نرم افزار تکمیل گزارش پیشرفت – تحصیلی برای سهولت نگارش فرم الف توسط معلمان عزیزدوره ابتدا ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده