نمونه سوالات ارزشیابی آغازین پایه پنجم ابتدایی استان خوزستان
نمونه سوالات ارزشیابی آغازین پایه پنجم ابتدایی استان خوزستان

نمونه سوالات ارزشیابی آغازین پایه پنجم ابتدایی استان خوزستان

نمونه سوالات ارزشیابی آغازین پایه پنجم ابتدایی استان خوزستان

همکاران محترم توجه داشته باشند که آزمون های آغازین در پوشه ی کار قرار داده نشود و در ارزیابی ها هم مد نظر نمی باشد و صرفاً جهت یادآوری مطالب سال قبل بوده است و در صورت نیاز میتواند محرمانه هم باشد.

جهت مشاهده ادامه مطلب باید عضو ویژه سایت باشید ، اطلاعات بیشتر در عضویت ویژه .

چرا عضویت ویژه ابتدایی ها ؟

راستی اگر می خواهید از مطالب ویژه سایت استفاده کنید و دیگر تبلیغات را نبینید ، عضو ویژه سایت شوید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط