فرم اطلاعات محرمانه مربوط به دانش آموزان ابتدایی
فرم اطلاعات محرمانه مربوط به دانش آموزان ابتدایی

فرم اطلاعات محرمانه مربوط به دانش آموزان ابتدایی

به نام خدا

دانستن بعضی اطلاعات عمومی دانش آموزان برای معلم جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی ضروری می باشد.لازم است همکاران محترم در تنظیم فرم مربوط به اطلاعات عمومی از درخواست اطلاعات غیر ضروری مثل نام مادر و.........خودداری فرمایند و اطلاعات دریافتی را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.نمونه ای از فرمی که به نطر بنده مفید بوده است را جهت استفاده همکاران ارائه می نمایم. امید است مثمر ثمر باشد.

جهت مشاهده ادامه مطلب باید عضو ویژه سایت باشید ، اطلاعات بیشتر در عضویت ویژه .

چرا عضویت ویژه ابتدایی ها ؟

راستی اگر می خواهید از مطالب ویژه سایت استفاده کنید و دیگر تبلیغات را نبینید ، عضو ویژه سایت شوید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط