shutterstock_80746444

رأی‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ ۲۹/۲/۷۹

در راستای‌ رسالت‌ و مأموریت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهی‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌ی ‌دانش‌آموزان‌ بر پایه‌ی‌ تعالیم‌ و دستورات‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ی‌ ابتدایی ‌به‌ شرح‌ زیرتعیین‌می‌شود. مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ی‌ افرادی‌ که‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی برعهده‌ دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیت‌ها و انجام‌ وظایف مربوط به‌گونه‌ای‌ اقدام‌ نمایند که‌ تاپایان‌ دوره‌ی‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌شده ‌ممکن‌ باشد

اعتقادی‌:

  1. اصول‌ دین‌ را می‌داند و به‌ آن‌ معتقد است‌ .

۲ . خداوند را دوست ‌دارد و او را بهترین‌یاور وکمک ‌می‌داند.

۳ . با زندگی‌ انبیاء اولوالعزم‌ به‌ ویژه‌ نبی‌ اکرم‌ (ص‌) ومعصومین‌ تاحدودی‌ آشناست‌ وآنان‌ را دوست‌ دارد.

۴ . با معنای‌ معاد آشناست‌ و می‌داند که‌ انسان‌ درکارهایی‌ که‌ انجام‌ می‌دهد، نزد خداوندپاسخگواست‌.

 ۵ . به‌ اولیاء دین‌، بزرگان‌ و شخصیت‌های‌ اسلامی‌ احترام‌ می‌گذارد.

۶ . معنای‌ تولی‌ و تبری‌ رامی‌داند.

۷ . قرآن‌ را از رو می‌خواند و با ترجمه‌ی‌ برخی‌ از سوره‌ها آشنایی‌ داشته‌ و از حفظ می‌خواند.

۸ . ترجمه‌ی‌ بعضی‌ از احادیث‌ ساده‌ را می‌داند.

۹ . نماز را به‌ درستی‌ می‌ خواند و با احکام‌ ضروری‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌ .

۱۰ . نمازهای‌ واجب‌ را با رغبت‌ می‌خواند. (برای‌ دختران)

۱۱ . افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخیص‌ می‌دهد واحکام‌ مربوط را رعایت‌ می‌کند.

۱۲ . با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تکلیف‌ و تقلید آشنا است‌ و احکام‌ را در حد ضرورت‌ می‌داند و به‌ آن‌ عمل‌ می‌کند. (برای‌ دختران)

۱۳ . با حلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحکام‌ مربوط را درحد ضرورت‌ رعایت‌ می‌کند.

۱۴ . معنای‌ امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر را می‌داند.

۱۵ . به‌ مجاهدین‌ در راه‌ خدا و شهدا احترام‌ می‌گذارد.

۱۶ . زمان‌ها و مکان‌های‌ مقدس‌ و مهم‌ را می‌شناسد.

۱۷ . به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ می‌دهد و آداب‌ آن‌ را می‌داند.

اخلاقی‌:

۱ . راستگو و امین‌ است‌.

۲ . مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.

۳ . به‌ عهد خود پای‌بند است‌ .

۴ . مظاهر حیا و عفت‌ در او آشکار است‌ .

۵ . احترام‌ به‌ بزرگ‌ترها را وظیفه‌ی‌ خود می‌داند و به‌ نظرات‌ آن‌ها توجه‌ می‌کند.

۶ . از والدین‌ اطاعت‌ می‌کند.

۷ . شجاع‌ وصبوراست‌ .

۸ . تمیزاست‌ وپاکیزگی‌ را دوست‌ دارد.

۹ . تکالیف‌ شخصی‌ روزانه‌‌ی خود را شخصاً انجام‌ می‌دهد.

۱۰ . برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ پشتکار دارد وتلاش‌ می‌کند.

۱۱ . پوشش‌ اسلامی‌ را دوست‌ دارد وآن‌ را رعایت‌ می‌کند.

۱۲ . اوقات‌ فراغت‌ خود را با فعالیت‌ها وبازی‌ های‌ مناسب ‌پر می‌کند.

۱۳ . امیدوار و بانشاط است‌ و از مواجهه‌ با مشکلات‌ نمی‌هراسد.

۱۴ . ظاهری‌ آراسته‌ دارد.

۱۵ . خطا و اشتباه‌ دیگران‌ را درمورد خود می‌بخشد.

۱۶ . برای‌ رفتارهای‌ خود با دیگران‌ دلیل‌ دارد.

۱۷ . درارتباط با دیگران‌ از کلمات‌ محبت‌‌آمیز و دوستانه‌ استفاده‌ می‌کند.

۱۸ . برای‌ انجام‌ کارهای‌ خود دوستانش‌ را به‌ زحمت‌ نمی‌اندازد.

۱۹ . به‌ همکلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظایف‌ یادگیری‌ کمک‌ می‌کند.

۲۰ . در برابر رفتارهای‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ و رفتار خود را اصلاح‌ می‌کند.

۲۱ . نظم‌ وانضباط را درخانه ، مدرسه‌ و اجتماع‌ رعایت‌ می‌کند.

علمی‌ و آموزشی‌ :

  1. نسبت‌ به‌ شناخت‌ پدیده‌ها کنجکاو است‌.

۲ . در فکر کردن‌، شنیدن‌، گفتن‌ و بیان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ کردن‌ مهارت‌ کافی‌دارد.

۳ . با زبان‌ فارسی‌ آشنایی‌ دارد و می‌تواند ازکتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ کند.

۴ . به‌ اهمیت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رسانی‌ درزندگی‌ آگاه‌است‌.

۵ . ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ کارها تاحدی‌ می‌داند .

۶ . مهارت‌های‌ اولیه‌ برای‌ زندگی‌ در جامعه‌ را کسب‌کرده‌است‌.

۷ . با نحوه‌ی‌ یادگیری‌ خود تا حدودی‌ آشناست‌.

۸ . به‌ مطالعه‌ی‌ کتاب‌ علاقه‌مند است‌.

فرهنگی‌ هنری‌ :

۱ . به‌ زیبایی‌های‌ طبیعت‌ توجه‌ دارد و هماهنگی‌ آن‌ را دوست‌ دارد.

۲ . در زمینه‌های‌ هنری‌ از زیبایی‌ در پدیده‌های‌ طبیعی‌ الگو می‌گیرد.

۳ . از مشاهده‌ی‌ آثار هنری‌ لذت‌ می‌برد.

۴ . ذوق‌ و خلاقیت‌ هنری‌ خود را در انجام‌ فعالیت‌ها نشان‌ می‌دهد.

۵ . سنت‌ها، پدیده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد.

۶ . با برخی‌ از آثار معروف‌ هنری‌ آشنا است‌.

۷ . به‌ خواندن‌ اشعار و قصه‌های‌ مناسب‌ علاقه‌مند است‌ .

۸ . برخی‌ از آداب‌ فرهنگی‌ واجتماعی‌ اسلامی‌- ایرانی‌ را می‌داند و برای‌ آن‌ها ارزش‌ قائل‌ است‌ .

اجتماعی‌:

۱ . وظایف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسایگان‌ می‌داند.

۲ . اعضای‌ خانواده‌ی‌ خود را دوست‌ می‌دارد و در انجام‌ کارها به‌ آن‌ها کمک‌ می‌کند.

۳ . به‌ معلمین‌ و اولیای‌ مدرسه‌ احترام‌ می‌گذارد.

۴ . به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ دیگران‌ را رعایت‌ می‌کند.

۵ . برای‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌های‌ درست‌ تلاش‌ می‌کند.

۶ . همکلاسی‌های‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آن‌ها کمک‌ می‌کند.

۷ . همکاری‌ با دیگران‌ را دوست‌ دارد.

۸ . دربازی‌ها و فعالیت‌های‌ گروهی‌شرکت‌ می‌کند.

۹ . مقررات‌ مدرسه‌ را می‌داند و به‌ آن‌ها عمل‌ می‌کند.

۱۰ . به‌ رعایت‌ مقررات‌ اجتماعی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.

۱۱ . به‌ انجام‌ وظایف‌ و مسئولیت‌هایی‌ که‌ برعهده‌ی‌ او می‌گذارند، پای‌بند است‌.

۱۲ . نظرات‌ اصلاحی‌ دیگران‌ را در مورد خود می‌پذیرد.

۱۳ . اشتباهات‌ دیگران‌ رابارعایت‌ احترام‌ به‌ آن‌هاتذکر می‌دهد.

۱۴ . در برابر خدمت‌ دیگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آن‌ها تشکر می‌کند.

۱۵ . آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعایت‌ می‌کند.

۱۶ . خدمت‌ کردن‌ به‌ میهن‌ و مردم‌ خود را دوست‌ دارد.

زیستی‌ :

۱ . از حواس‌ خود به‌ خوبی‌ محافظت‌ و استفاده‌ می‌کند.

۲ . در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ و استفاده ‌از قوای‌ بدنی ‌به‌ درستی‌ عمل‌ می‌کند.

۳ . بهداشت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را رعایت‌ می‌کند.

۴ . در حفظ محیط زیست‌ کوشا است‌.

۵ . با تمرین‌ها و بازی‌های‌ مناسب‌، قابلیت‌های‌ جسمی‌ خویش‌ را افزایش‌می‌دهد.

۶ . نکات‌ ایمنی‌ را می‌داند و رعایت‌ می‌کند.

۷ . اهمیت‌ مصونیت‌ دربرابر امراض‌ را درک‌می‌کند.

۸ . در حفظ سلامتی‌ خود و دیگران‌ تلاش‌ می‌کند.

سیاسی‌ :

۱ . نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را می‌شناسد، به‌ پرچم‌ کشور احترام‌ می‌گذارد و سرود ملی‌ را ازحفظ می‌خواند.

۲ . با زندگی‌ بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آشنا است ‌و از او به‌ بزرگی‌ یاد می‌کند.

۳ . اهمیت‌ استقلال‌ وآزادی‌ را در پیشرفت‌ جامعه‌ درک‌ می‌کند.

۴ . به‌ حکومت‌ دینی‌ و ولایت‌ فقیه‌ علاقه‌مند است‌.

۵ . مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بی‌تفاوت‌ نیست‌.

۶ . اقوام‌ مختلف‌ ایرانی‌ را می‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگی‌ می‌کند.

۷ . افراد عدالتخواه‌ وحق‌‌طلب‌ را دوست‌ دارد.

۸ . سران‌ کفار و مشرکین‌ صدر اسلام‌ را می‌شناسد و با اعمال‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ پیامبر و مسلمین‌آشنا است‌.

۹ . سران‌ کفار و مشرکین‌ معاند با اسلام‌ را در زمان‌ حاضر می‌شناسد.

۱۰ . با مفهوم‌ وحدت‌ و امنیت‌ ملی‌ آشنا است‌ .

 اقتصادی‌ :

۱ . کارکردن‌ را دوست‌ دارد و به ‌افرادی‌ که‌ کارهای‌ مفید دارند، احترام‌ می‌گذارد.

۲ . وسایل‌ خود را تمیز و سالم‌ نگه‌ می‌دارد.

۳ . تن‌پروری‌، بیکاری‌ و راحت‌طلبی‌ را از عوامل‌ شکست‌ فرد وجامعه‌ می‌ داند.

۴ . در حفظ اموال‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ می‌کوشد و در استفاده‌ از آن‌ها درست‌ عمل‌می‌کند.

۵ . مالکیت‌ خود و دیگران‌ را تمیز می‌دهد و به‌ مالکیت‌ دیگران‌ احترام ‌می‌گذارد.

۶ . مشاغل‌ و حرف‌ موجود در محیط زندگی‌ خود را می‌شناسد.

۷ . به‌ استفاده‌ از تولیدات‌ داخلی‌ علاقه‌مند است‌.

موضوع‌: اهداف‌ دوره‌ی ابتدایی‌در ششصد و چهل‌ و هفتمین‌ جلسه‌ی‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌مورخ‌ ۲۹/۲/۷۹ به‌ تصویب‌ رسید. صحیح‌ است‌ ، به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود. ۱۲۰/۹۰۱/۸ – ۱۳۷۹/۳/۱۶

راستی اگر می خواهید از مطالب ویژه سایت استفاده کنید و دیگر تبلیغات را نبینید ، عضو ویژه سایت شوید.

درباره نویسنده

با 29سال سابقه در پست های مدیریت و معاونت وآموزگارچندین سال به عنوان سرگروه پایه های دوم و چهارم ابتدایی در استان و ناحیه مشغول بوده ام.اینجانب در سال 1373مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی را دریافت نموده و علاقه ی زیادی به IT وICT داشته و همیشه دوست دارم خودم را با تحولات آموزش و پرورش جهت بالا بردن خلاقیت دانش آموزان وفق داده وتدریس به روش فعال وتلفیقی را مناسب دانسته وسعی می کنم کارهایم رو دقیق انجام داده وهمیشه به عنوان راهنماهستم تا مدرس ویاددهنده. ودوست دارم دانش آموزانم همیشه از یادگیری لذت ببرند. و در حال حاضر در یکی از مدارس ناحیه 2تبریز مشغول می باشم .

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *